POSTAVLJANJE I ODRŽAVANJE

Postavljanje parketa

Naš stručni tim vrši postavljanje svih vrsta parketa koje kupite kod nas. Pravilno postavljanje parketa je izuzetno važno jer je parket osjetljiv na promjene vlage i temperature što može dovesti do određenih deformacija u vidu utezanja, bubrenja ili škripe. Naš tim će vas sačuvati glavobolje, te će profesionalno i bez greške izvršiti ugradnju parketa.

EuroTRIM Mostar drveni program postavljanje i odrzavanje parketa

Važne napomene za postavljanje parketa

Vlažnost podloge

Poželjno je da postotak vlage u podlozi bude oko 2%. Ovo je osnovni zahtjev za postavljanje parketa.

Miješanje ploča

Razlike u boji i strukturi su normalne, jer je drvo prirodan materijal. Otvoriti 3-4 paketa i pomiješati ploče da najviše odgovaraju jedna drugoj po boji i strukturi.

Temperatura

Kod podnog grijanja površinska temperatura poda ne smije biti preko 28°C, a sobna temperatura 20-22°C.

Vlažne prostorije NE

Klasični masivni parket nije preporučljivo postavljati u vlažne prostorije kao što su kupatila, saune i sl. Previše vlage će oštetiti parket!

Aklimatizacija parketa

Prije postavljanja, preporuka je da parket odstoji 24-48h u prostoriji gdje će se ugrađivati.

Pravac postavljanja

Parketne ploče treba postaviti uzdužno u prostoriju; uzdužno prema glavnom izvoru svjetla.

Podloga

Parket je moguće postaviti jedino na čvrstu podlogu. Podloga mora biti čista, suha, ravna, bez pukotina i mora biti stabilna. Vlaga podloge ne smije biti veća od 2%.

Postavljanje parketa se ne smije vršiti u vlažnim prostorijama poput kupatila i sauna.

Mjerenje prostorije

Kod prostorija dužih od 10 m ili širih od 8 m potrebno je raditi dilatacije (proširenja).

Dilatacije koje su već u podlozi ili estrihu potrebno je preuzeti i napraviti ih na parketu. U suprotnom, dilatacije raditi na spojevima kod vrata, i ako je potrebno, prekriti ih prelaznim profilima.

EuroTRIM Mostar odrzavanje parketa i lakiranje

Održavanje parketa

Parketi su dugovječni i mogu potrajati desetinama godina. Međutim, vrlo je bitna pravilna njega koja će im omogućiti tu dugovječnost. Ukoliko se ne poštuju pravila i uputstva za održavanje parketa, može doći do škripe i drugih neželjenih problema. 

Važno kod održavanja parketa

Vlaga u zraku

Optimalno je da relativna vlaga zraka bude 40-60% u prostoriji gdje je postavljen parket.

Uredske stolice

Točkići na uredskim stolicama moraju biti po normi DIN 68131 TIP W da ne oštete parket.

Temperatura

Optimalna temperatura zraka bi trebala biti približno 20°C za dugovječnost parketa.

Silikoniranje

Preporuka je da se prilikom postavljanja parketa i spajanja, na spojeve nanese silikon za bolji i čvršći spoj.

Podloga od filca

Na noge namještaja je potrebno zalijepiti podlogu od filca da se parket ne bi oštetio.

Čišćenje i lakiranje

Redovno čistiti sredstvom za čišćenje razblaženim u vodi.

Dodatni savjeti za održavanje parketa

Sredstva za lakiranje i održavanje parketa

Brend: Maestro

Namjena: lak za parket sjajni

Pakiranje: 1L
dostupno u eurotrim-u
Brend: Bona

Namjena: lak za parket

Pakiranje: 4,54L
dostupno u eurotrim-u
Brend: Bona

Namjena: sredstvo za čišćenje

Pakiranje: 5L
dostupno u eurotrim-u
Brend: Mitol

Namjena: ljepilo za parket

Pakiranje: 7-14 kg
dostupno u eurotrim-u
Brend: Bona

Namjena: sredstvo za čišćenje

Pakiranje: 5L
dostupno u eurotrim-u
Brend: Mitol

Namjena: primer za parket

Pakiranje: 5L
dostupno u eurotrim-u

Postavljanje sobnih vrata

Pored parketa, naš tim također vrši postavljanje sobnih vrata. Pravilno postavljanje sobnih vrata je veoma važno. Ukoliko vrata nisu pravilno postavljena, vrlo brzo se mogu oštetiti. Pojavit će se šteta na ručkama, bravi, na nosačima vrata, na štokovima, pa čak i na podu ako vrata stružu po dnu, ili u potpunosti skliznu sa nosača. Naš tim će vas sačuvati glavobolje, te će profesionalno i bez greške izvršiti ugradnju sobnih vrata.

EuroTRIM Mostar sobna vrata

Važne napomene za postavljanje sobnih vrata

Smjer otvaranja

Utvrdite na koju se stranu vrata otvaraju - lijevu ili desnu.

Sve izmjeriti

Širinu i visinu vrata, poziciju za šarke, poziciju za šteku i bravu.

Uzor

Neka stara vrata posluže kao uzor za montiranje novih vrata.

Pravilno centrirati

Vrata trebaju imati jednak razmak od štoka po cijeloj dužini i širinu, i trebaju biti odignuta od poda.

Identične šarke

Koristiti identične šarke kao na starim vratima.

Razmaci

Između vrata i štoka s gornje strane i kod šteke razmak treba biti oko 3 mm, a gdje su šarke oko 1,5 mm.

Nekoliko savjeta za izbor i održavanje sobnih vrata

TU SMO DA POMOGNEMO! Javite nam se!

Trebate ponudu za parkete? Sobna vrata? Želite neke druge proizvode ili usluge? Samo vam je potreban savjet? Slobodno pitajte sve što vas interesira! Naš stručni tim će vam rado pomoći.